Cara menjadi istri sholeha

By

Bagaimana cara menjadi istri sholeha? Siapa sih yang ga mau disayang suami? Apalagi kalau menjadi istri yang sholeha pasti suami tambah sayang sama istrinya. Seperti  motto berikut ini:
“jadilah engkau sebagai sahaya suamimu, sebab suamimu akan menjadi hamba demi kepentinganmu, jadilah engkau ayunan dari suamimu akan menjadi sokonya yang kokoh.”(Nasehat Abu Bakar pada anaknya).
“Sebaik-baik isteri ialah jika kamu memandangnya, maka kamu akan terhibur, jika kamu suruh ia akan menurut dengan patuh, jika kamu bersumpah agar ia melakukan sesuatu dipenuhinya dengan baik dan jika kamu berpergian dijaganya dirinya dan harta benda (suaminya).”(H.R Nasa’I dan lain-lain).

Suatu tugas dan kewajiban yang timbal- balik, namun terpampang pada fokusnya masing-masing akan membuka jalan yang baik dalam perpaduan kewajiban bersama. Wanita sebagai isteri mempunyai hak dan kewajiban serta fungsi yang dapat menentukan ketentraman dan kebahagiaan keluarga. Isteri yang bijaksana yang tekun beragama memahami dan menghayati isi yang terkandung dalam ajaran islam, akan dapat menolong sang suami dalam segala kesusahan dan kesukaran yang dihadapinya baik dalam rumah tangga ataupun di luar rumah tangga

Sebab itu terhamparlah tugas dan kewajiban yang fudemental bagi seorang istri :
1.Hormat, setia dan patuh kepada suami di waktu suka ataupun duka, senang ataupun susah.
2.Berbakti dan menyenangkan suami dengan tulus ikhlas dan berusaha sejauh mungkin untuk berwajah manis dan berseri-seri manakala berhadapan dengan suaminya.
3.Membantu suami dalam membina kesejahteraan kebahagiaan dan keselamatan keluarga lahir batin.
4.Menerima dan menghormati apapun yang diberikan suaminya sekalipun sederhana. Berusaha sedapat mungkin mencukupkan nafkah yang diberikan suaminya sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya, berhemat, cermat, dan bijaksana.
5.Memegang teguh rahasia-rahasia suami dan rumah tangganya, lantaran isteri adalah kepercayaan suaminya. Wanita yang dapat menjaga dan memelihara rahasia adalah salah satu dari ciri wanita yang saleh, sesuai yang digariskan Al-Quran dalam surat An –nisa :34.
Yang artinya:”…Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”
6.Memelihara diri dan kehormatannya,  serta memelihara harta benda suaminya, baik tatkala sang suami ada ataupun tak ada. Jangan bertingkah laku yang dapat meretakkan hubungan rumah tangga.
7.Bersikap ridha, tulus ikhlas, bersyukur, selalu menerima dan tidak mempersulit dan memberatkan suaminya. Isteri yang utama ialah yang dapat memahami dan merasakan getaran-getaran kehendak suaminya sebelum terucapkan dan dapat pula menghindari larangan-larangannya.
8.Bergembiralah bersama kegembiraan suami dan berusahalah sedapat mungkin untuk meringankan beban dan kesusahan suami manakala tampak dalam kesusahan /kesukaran.
9.Membina dan memupuk rasa kasih sayang yang tulus, tiadalah melakukan tingkah laku yang sekiranya mendorong suami untuk berbuat serong.
10.Mendidik dan menuntun anak-anak untuk menjadi manusia utama dikelak kemudian hari.
11.Mengatur dan mengurus rumah tangga sehingga dapat menjadikan rumah tangga yang penuh limpahan kebahagiaan dan kesejahteraan.
12.Tetap memelihara dan mempererat hubungan kekeluargaan dengan pihak keluarga suami.
Demikian beberapa tips untuk menjadi istri yag sholeha dan disayang suami. Semoga anda semua bisa menjadi istri yang sholeha. Amien …..”semoga info ini berguna untuk para remaja yang belum berkeluaraga dan semoga kelak menjadi istri yang sholeha.