Tips keluarga harmonis

By
Siapa yang tidak mau mempunyai keluarga yang harmonis dan bahagia. Kami punya solusinya mungkin anda baru menikah atau sudah lama berkeluarga tapi anda selalu saja mempunyai masalah dalam berrumah tangga. Setiap manusia pasti punya masalah dalam rumah tangga atau dalam kehidupannya sehari-hari. Anda ingin mempunyai keluarga yang harmonis dan bahagia anda bisa mewujudkan nya. Agar anda bisa menjadi keluarga harmonis anda harus kompak dengan keluarga anda seperti suami dan isteri mempunyai fungsi dan kekuasaan sepenuhnya pada bidang masing-masing. Di atas segalanya, dalam mengayuh bahtera kehidupan dan mengemudikan biduk rumah tangga terjalinlah perpaduan hak dan kewajiban bersama yang meliputi :
 • Saling menghargai, hormat menghormati dan saling penuh pengertian. Adalah terlampau sukar untuk mempertahankan keserasian dan keharmonisan rumah tangga tanpa dilandasi penghargaan dan pengertian yang timbal balik.
 • Saling percaya mempercayai, menutup rahasia masing-masing sekalipun dalam suatu perselisihan dan pertengkaran.
 • Sama-sama bersabar, berusaha menahan diri dan mamahami kekurangan dan kelemahan yang ada di pihak lain, sehingga tidak akan mudah melahirkan amarah yang tak menentu, malah seharusnya kedunya berusaha untuk mengarahkan segenap perhatiannya kepada satu titik penyelesaian yang cukup bijak bestari.
 • Saling berlaku jujur dan terbuka untuk menghindari kericuhan dan main hakim sendiri karena kejujuran adalah landasan kedamaian hati.
 • Jangan main cemburu buta tanpa alasan yang berarti; hindarilah hasutan pihak ketiga, usutlah segalanya dengan penuh ketenangan dan kecermatan sehingga tidak mudah kusut.
 • Sejauh mungkin menghindari bibit-bibit pertengkaran dan percecokan yang tak dikehendaki. Redupkan emosi yang menyala-nyala dalam suatu perselihan yang tak dapat dihundari. Carilah way out dan jalan perdamaian yang baik bagi kedua belah pihak sehingga tidak mengakibatkan timbulnya keretakan. Janganlah pula terlampau salah menyalahkan, apalagi mau menang sendiri.
 • Saling rela berkorban dengan hati yang tulus demi kepentingan bersama dalam bentuk apapun juga.
 • Saling mempertebal “timbang rasa” dan tenggang-menenggang antara keduanya.
 • Saling bekerja sama dalam memenuhi dan melaksanakan tugasnya untuk menyelamatkan dan melabuhkan bahtera rumah tangga.
 • Saling menjalin tali kasih sayang saleh dan mesra dan tetap memelihara rasa welas asih yang tulus suci dan murni, agar tetap terpadu jalinan kasih sayang sepanjang hayat dikandung badan.
 • Saling menaruh hormat kepada kedua orang tua dan keluarga kedua belah pihak. Hindarkanlah segala hal yang dapat menimbulkan keretakan hubungan yang akhirnya bakal menumbuhkan ekses kehancuran rumah tangga dan pecahnya persatuan keluarga.
 • Saling berusaha untuk menjadikan rumah tangganya itu sebagai muara yang tenang, pelabuhan yang tentram dan tempat peristirahatan yang teduh untuk seisi keluarga dalam suka ataupun duka yang bersendikan tawakkal dan iman kepada Allah serta syukur atas segala kenikmatan anugerah yang ia karuniakan.

Lebih dari pada itu jadikanlah rumah tangga ini sebagai sebidang tanah surgawi sehingga betul-betul “rumahku adalah surgaku” itu dapat kita wujudkan dalam kebahagian rumah tangga. Semoga anda adalah termasuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Bagi anda yang belum mempunyai sifat diatas semoga anda bisa merubahnya dan anda bisa  menumbuhkan sikap keluarga yang harmonis dan bahagia.